Çift dilde eğitimin avantajları nelerdir?

tarafından
20
Çift dilde eğitimin avantajları nelerdir?

Hızlı bir değişimin içine giren dünya ile birlikte eğitimde kabul edilen birçok geleneksel yöntem de bu değişimin bir parçası olarak evrimleşiyor. Bunlardan biri olan dil konusunun sadece bir ders olmaktan çıkarak eğitim dilinin kendisi olmaya başladığını ifade eden Doğru Cevap Eğitim Koordinatörü Yusuf Yıldırım, çift dilde eğitim modelinin öğrenim ve gelişim üzerindeki etkilerini değerlendirerek sağladığı avantajları anlattı.

İki dilde düşünebilmek beyne esneklik kazandırıyor

Bu konuda yapılan araştırmalar gösteriyor ki, çift dilli eğitimin zeka gelişimi ve beyinsel fonksiyonların hızlanması üzerinde ciddi etkileri vardır. Bunun en önemli dayanağı ise çocuğun çift dilde düşünebilme kabiliyeti kazanmasıyla birlikte zeka gelişimindeki hızlanmadır. Üstelik iki dilde düşünebilmenin beyni daha esnek kılması çocukların çok daha kolay öğrenmesini sağladığı gibi, birden fazla işe kolaylıkla adapte olabilmelerinin önünü açıyor. Ayrıca dikkatlerini farklı konular üzerinde aynı yoğunluk derecesiyle sağlayabilmeleri, yaratıcılık düzeylerinin yüksek olması ve öğrenilen bilgiyi zihinde daha uzun süre tutabilme yetenekleri de çift dilli eğitimin en önemli getirileri arasında yer alıyor.

Sözel ve yazılı iletişimi daha başarılı kılıyor

Diller kendine has dinamikleri içinde barındırır.  Haliyle iki farklı dil iki farklı ifade biçimi anlamına gelir. Hatta iki farklı yorumlama stili ve iki farklı bakış açısını da beraberinde getirir. Bu durumda çocuklar sadece o dilin gramerini değil tüm dinamiklerine hakim olur. İki dilin inceliklerini kavrayabilen ve bunu doğal bir süreçte öğrenen çocukların hem yazılı hem de sözel iletişim becerilerinde ciddi bir ilerleme görülür.

Sosyal becerilerin gelişmesini sağlıyor

Dil en önemli sosyalleşme aracıdır. Kişinin kendi ana dilinde ifade edebilmesi içinde bulunduğu toplumun bir parçası olmasını kolaylaştırırken, kültürüne deentegre olmasını sağlar. Çift dilli eğitim modeli çerçevesinde öğrenimini tamamlayan bireyler de ise başka bir dili bilmenin getirisi olarak sosyal becerileri daha hızlı gelişir. Haliyle başka kültürlere uyum sağlamak, farklı gruplara ait insanlarla etkileşim içinde olmak çift dil bilen bireyler için daha olası bir durumdur.  Üstelik değişen dünyayı takip edebilmek, bu dünya içinde evrensel bir birey olmak ve diğer bireylerle güçlü bir iletişim içinde olmak da çift dilli eğitim modelinin çocuklara  sağladığı avantajlar arasında yer alıyor.

“Dil öğrenilmez, edinilir”

Yabancı dil meselesinin içinde bulunduğumuz dünyanın kaçınılmaz bir gerçeği olduğunun altını çizen Doğru Cevap Eğitim Kurumları Eğitim Koordinatörü Yusuf Yıldırım; “Çocuklarımızın başarılı bir geleceğe adım atmasını istiyorsak akademik eğitimlerine olduğu kadar dil eğitimlerine de aynı ölçüde özen gösterilmelidir. Biz Doğru Cevap olarak değişen ve gelişen dünyada evrensel değerlere açık bireyler yetiştirmeyi hedefliyor ve bu doğrultuda çift dilli bir eğitim modeli benimsiyoruz. Bu konuda bize rehberlik eden ilkemiz ise ‘Dil öğrenilmez, edinilir.’ Bu noktadan hareketle çocuklara yabancı dil becerisini kazandırabilmek, liseden mezun olduklarında öğrendikleri ikinci dili en akıcı şekilde konuşmalarını sağlamak adına Dünya’nın en prestijli iki üniversitesiyle çalışıyoruz. Bu konudaki en önemli misyonumuz; okul öncesi eğitimden başlayarak bu model ile yabancı dili ana dil seviyesinde edindirebilmek” sözleriyle yabancı dilin eğitim ve öğretim içindeki önemini vurguladı.