Hazer Üniversitesi burs başvuruları başladı

tarafından
20
Hazer Üniversitesi burs başvuruları başladı

Azerbaycan’da faaliyet gösteren Hazar Üniversitesi’ndeki lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına 2018-2019 akademik yılı için öğrenci alımı başlamıştır. Bu programlarda öğrenim görmek isteyen öğrencilere sunulan Uluslararası Burs Programı’na ilişkin bilgiler aşağıda yer almakta olup söz konusu burs için son başvuru tarihi 15 Nisan 2018’dir.

Lisans Bölümleri

BS in Computer Science
,r 8S in Computer Engineering
‘r BS in Petroteum Engineering
‘t BS in ChemicaI Engineering
+ 9S in Mechanicat Engineering
+ ES in Civi[ Engineering
+ EA in Area Studies (European Studies)
t BA in lnternational Relations
+ BA in Potiticat Science
rr BBA (Generat)
a BBA in Management
” BBA ifi Marketing
-r BBA in Finance
.r BBA itr Accounting
.:. BBA in Economics
‘r BA ifl fngtish Language Teaching

Yüksek Lisans Bölümleri

MS in computer Seiense (software
Engineering)
MS in Computer Science (lnformatics)
MS in Computer Engineering
MS in Petro[eum Engineering
(Oit and Gas Reservoir Engineering)
MA in Politicat Science (World Politicat
Processes)
MA in Potitlcal Science (Conflictotogy)
MA in lnternational Relations and
Diptomacy
MA in History and Theory of
tnternationa I Relations
MA in Area Studies
(European studies)
MBA (Generat)
MtsA in Banking
MBA ln Financiat Management
MA in EducationaI Mana(ement

Doktora Bölümleri

Computer Sciences
Biochemistry
Ge netics
lmmunotog_v
Motecular Biology
Geotogy of Oit and Gas Fietds
Exptoitation of Oll and Gas Fields
System Anatysis, Marragement and
I nforrnation Processing
Ertergy Techno[ogy
lnternal Fiscat Poticy and State Finance
Theory of Economics
Economics
World Economy
organization and Management of
Eflterp rises
Linguistics (Germanic Languages)
Com parative Li ngu isti cs
Wortd Literature
EducationaI Admi n istration
(Organization and Ptanning)
Khazar University lnte

Hazar Üniversitesi İletişim Bilgileri

41 Mehseti street
(Neftchitar Campus)
Baku, Azerbaijan A21096
+99412 421 17 OB I 79 16
international@khazar.org