ÖĞRETMENLERE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ BAŞLADI

tarafından
18
ÖĞRETMENLERE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ BAŞLADI

Uzun zamandır Öğretmenler için yapılması planlan Performans değerlendirmeleri konusunda Milli Eğitim Bakanlığı 12 ili pilot il üzerinden çalışmalar yaparak yeni sistemin hayata geçmesi için gerekli çalışmalara başladı. Öğretmenlere Performans değerlendirme sistemi için Bakanlık tarafından yazılan bir genelge ile 12 ilde görevli kurum ve şube müdürlüleri ile 20.10.2017 günü Ankara ilinde bir eğitim toplantısı yapıldı.

PİLOT İLLER YAZI İÇİNDE MEVCUT

Öğretmenlere Performans değerlendirme çalışmaları konulu detaylı bilgilendirmeler Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin tarafından bizzat verildi. Yapılan Eğitim toplantısında Öğretmenlere Performans değerlendirme takvimi ve performans değerlendirme sisteminin detaylandırmaları konusunda bilgiler aktarıldı.

Öğretmenlere Performans Değerlendirme sistemi ile alakalı olarak birçok öğretmenin olumsuz yönde eleştirilerinin oluştuğunu birçok internet sitesinden takip edebilirsiniz. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinin yazısında da bununla ilgili bir sunum bulunuyor. Aşağıda bulunan linkten bu yazının detaylarını öğrenebilirsiniz.

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/viewFile/5000048566/5000045886

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve 12 il olarak seçilen pilot bölgelerde bugün itibari ile Öğretmenlere Performans Değerlendirme sistemi hayata geçmiş durumda. Eğitim kalitesini arttırmak ve eğitim politikalarına istikamet verecek veri toplamak amacıyla bu sistemin hayata geçirildiğini beyan eden yetkililer, Performans değerlendirmeleri ile öğretmenlerin meslekteki gayretlerini, verimliliklerini, başarı oranlarını, bilgi ve becerilerinin düzeylerinin belirlenmesi ve eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesinin amaçlandığını belirttiler. Esasen her kurumda olduğu bilinen performans değerlendirme notlarının öğretmenler için yapılması da bir o kadar doğru tespittir. Yapılacak bu tür performans değerlendirmeleri ile amaçlanan işlemlerin yapılması hızlanacaktır.

Öğretmenlere Performans Değerlendirme Nasıl Olacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak ile çoklu bir değerlendirme yapılması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Değerlendirici olarak görev yapacak kişilerin en başında yine Kurum Müdürleri geliyor. Sırasıyla Öğretmenlere Performans Değerlendirme verilecek kişilerin

  • Kurum Müdürleri
  • Aynı Branşta çalışan diğer öğretmenler
  • Farklı Branşa sahip diğer zümre öğretmenler
  • Öğretmenin kendisi ( Öz değerlendirme )w
  • Öğrenciler
  • Veliler

Hazırlanan taslakta belirtilen değerlendiriciler bu şekilde bir sıralamaya sahip. Değerlendirme sonucunda Bakanlık yetkililerinden yapılan bir açıklama ise başarı seviyesi yüksek olan Öğretmenlere Performans Değerlendirme sisteminden yüksek not ile tamamlayanların ödüllendirilme sistemine dâhil olacakları da bildiriliyor.

Öğretmenlere Performans Değerlendirme sistemi belirtilen pilot bölgelerde 23 Ekim 2017 tarihi itibari ile hazırlanan modül üzerinden çalışmaya başladı. Hazır hale getirilen test modüllerin öncelikle uygulamada görülebilecek aksaklıkların giderilmesi yönünde bir çalışma ile devam edeceği bildirildi. Değerlendirmeler sonucunda oluşabilecek veya ortaya çıkabilecek aksaklıklara ve sorunların tespitine yönelik çalışmalarda aynı zaman içinde devam etmektedir.