2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

tarafından
20
2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan
edilecektir.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

 

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,
c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin
sınav görevlilerince tespit edilmesi,
ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından
okunamaması,
d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,
e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,
f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak,
teslim etmemek ve benzeri)
durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları
ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı
geçersiz sayılacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve
sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş
günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz
bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.
b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar
Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı”
veya bankamatik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm
bankaların kredi kartları aracılığıyla 30 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.
c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap
anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet
adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini
durdurmamaktadır.
ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak
itirazlar, sonuçların e-Okul sistemi veya https://www.meb.gov.tr internet adresinde
yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka
dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve
cevaplandırılmayacaktır.
e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.