2024 KPSS konuları

tarafından
11
2024 KPSS konuları

Genel Yetenek Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Sözel Bölüm %50

Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi
ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

2) Sayısal Bölüm %50

Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini
ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.
Genel Kültür Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Tarih %45

a) Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (Siyasal, sosyal,
ekonomik ve kültürel gelişmeler) (%5)

b) Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar
yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) (%15)

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılın
ortalarına kadar, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı’nın
sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik
ve kültürel gelişmeler) (%20)

ç) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze
kadar Dünyada; İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar
Türkiye’de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) (%5)

2) Türkiye Coğrafyası %30

a) Türkiye’nin fiziki özellikleri (%12)

b) Türkiye’nin beşerî özellikleri (%5)

c) Türkiye’nin ekonomik özellikleri (%13)

3) Temel Yurttaşlık Bilgisi %15

a) Hukuk başlangıcı (%5)

b) Anayasa, İnsan Hakları Hukuku (%5)

c) İdare (%5)

4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Sosyoekonomik Konular %10
Eğitim Bilimleri Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Öğretim İlke ve Yöntemleri %26

2) Sınıf Yönetimi %6

3) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı %6

4) Program Geliştirme %6

5) Ölçme ve Değerlendirme %15

6) Öğrenme Psikolojisi %15

7) Gelişim Psikolojisi %13

8) Rehberlik ve Özel Eğitim %13

Öğretmenlik Alan Bilgisi* Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi %80

2) Alan Eğitimi %20

*İngilizce ile Sınıf Öğretmenliği alanlarında Alan Bilgisi % 60, Alan Eğitimi %40’dır.

Kamu Yönetimi Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Siyaset Bilimi %20

2) Anayasa %15

3) Yönetim Bilimleri %20

4) Yönetim Hukuku %20

5) Kentleşme ve Çevre Sorunları %15

6) Türk Siyasi Hayatı (Osmanlıdan Günümüze Siyasi Olaylar) %10

Hukuk Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Anayasa Hukuku %10

2) İdare Hukuku ve İdari Yargı %15

3) Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Ceza Muhakemesi Hukuku) %15

4) Medeni Hukuk %15

5) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) %15

6) Ticaret Hukuku %15

7) İcra ve İflas Hukuku %15

İktisat Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) İktisadi Doktrinler Tarihi %5

2) Mikro İktisat %30

3) Makro İktisat %25

4) Para-Banka-Kredi %10

5) Uluslararası İktisat %10

6) Kalkınma-Büyüme %10

7) Türkiye Ekonomisi %10

İşletme Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Temel Kavramlar %10

2) İşletme Yönetimi %25

3) Üretim Yönetimi %25

4) Pazarlama Yönetimi %20

5) Finansal Yönetim %20

Maliye Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Maliye Teorisi %10

2) Kamu Gelirleri %15

3) Kamu Giderleri %15

4) Kamu Borçları %15

5) Bütçe %15

6) Vergi Hukuku %15

7) Maliye Politikası %15

Muhasebe Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Genel Muhasebe %70

2) Mali Tablolar Analizi %20

3) İhtisas Muhasebesi (Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Denetim, TFRS, TMS) %10

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku %55
a) İş Hukuku ve Teorisi (%20)
b) Sosyal Güvenlik Hukuku ve Teorisi (%25)
c) Sosyal Politika (%10)
2) Çalışma Ekonomisi %30
3) Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Sosyolojisi %15
İstatistik Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Olasılık ve Stokastik Süreçler %15
2) Matematiksel İstatistik %15
3) Yöneylem Araştırması %5
4) Çok Değişkenli Analizler %10
5) Parametrik Olmayan Testler %5
6) Uygulamalı İstatistik %15
7) Zaman Serileri %5
8) Deney Tasarımı ve Varyans Analizi %10
9) Örnekleme %10
10) Regresyon Analizi %10
Uluslararası İlişkiler Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Uluslararası İlişkiler Teorisi %20
2) Uluslararası Hukuk %25
3) Siyasi Tarih %20
4) Uluslararası Güncel Sorunlar %10
5) Uluslararası Örgütler %10
6) Türk Dış Politikası %15