AYT’ye girmek zorunlu mu? YKS’de hangi bölüm hangi testleri çözecek?

tarafından
15
AYT’ye girmek zorunlu mu? YKS’de hangi bölüm hangi testleri çözecek?

TYT’de ortak müfredata dayalı Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer
alacaktır. Adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programlarından (müfredat) sorumludur.

AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden
oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri
cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm
testleri cevaplayabileceklerdir. Bu oturumda lise müfredatı esas alınacaktır.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır.Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

Bütün adayların TYT’ye girmesi zorunludur. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim
programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak AYT ve/veya YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri
yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur.