keyboard_arrow_down Ödev

Atatürk hangi savaşta hangi rütbede savaştı?

Atatürk hangi savaşta hangi rütbede savaştı?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Atatürk’ün hangi savaşlara hangi rütbe ile katılmıştır? İşte sırasıyla savaşlar ve rütbeleri… Trablusgarp Savaşı 1905 yılında ordudaki görevine kurmay yüzbaşı olarak başlayan Mustafa Kemal, Trablusgarp Savaşı’nda Derne Komutanı Kurmay Binbaşı...

Peygamberimizin Hicri Yılbaşı duası

Peygamberimizin Hicri Yılbaşı duası

Bu yazı sabitlenmiştir.

Müslümanların kullandığı ve Peygamberimizin hicretini başlangıç olarak kabul eden Hicrî takvime göre bugün yeni bir yıla girildi. Ay’ın hareketlerine göre belirlenen Hicrî takvimin bir yıllık gün sayısı, Güneş sistemini esas...

Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri

Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

1. SALTUKLULAR (1072–1202) Saltuklu Beyliği’nin Kuruluşu Doğu Anadolu’da kurulmuş olan ilk Türk beyliklerinden biridir.Bu beyliğin kurucusu olan Ebulkasım Saltuk, Malazgirt Savaşı sırasında Sultan Alp Arslan’ın ordusunda savaştı. Savaştan sonra kendisine...

Ay’ın özellikleri ve evreleri nelerdir?

Ay’ın özellikleri ve evreleri nelerdir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ay’ın görünüm şekillerine Ay’ın evreleri denir. • Dünya’ya uzaklığı: 384.000 km. • En yakın zamanı: 356.000 km. • En uzak zamanı 407.000 km • Hacmi (büyüklüğü) Dünya’nın 1/50 si kadardır....

Kısaca Osmanlı’nın kuruluşu ve siyasi durum

Kısaca Osmanlı’nın kuruluşu ve siyasi durum

Bu yazı sabitlenmiştir.

OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU SIRADA YAKINDOĞU, AVRUPA ve BALKANLARDA GENEL DURUM A) YAKINDOĞU’ DA GENEL DURUM: Yakındoğu: Önasya. Anadolu, Suriye, Filistin, İran, Mısır, Arap Yarımadası ve Mezopotamya’nın tamamını içine alan bölgeye...

Yönetim biçimleri nelerdir?

Yönetim biçimleri nelerdir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Yönetim biçimleri, devletlerin idare şeklidir. Bunlardan bazıları tek kişinin hâkimiyetine dayanmış, bazıları bir grubun ya da zümrenin hakimiyetine dayanmış, bazıları din kurallarına dayanmış, bazıları da milletin egemenliğine dayanmıştır. Monarşi : ...

Kısaca mayoz ve mitoz hücre bölünmesi

Kısaca mayoz ve mitoz hücre bölünmesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hücre bölünmesi, tek hücreli canlıların çoğalması, çok hücreli canlıların büyümesi için gerekli biyolojik bir olaydır. Bir canlının bölünebilmesi için öncelikle yeterli büyüklüğe ulaşmış olması gerekir. Mitoz ve mayoz olmak üzere...

Kısaca Akdeniz Bölgesi’ndeki doğal güzellikler

Kısaca Akdeniz Bölgesi’ndeki doğal güzellikler

Bu yazı sabitlenmiştir.

ralı adı verilen 300 m. yüksekliğinde kutsal bir alan bulunur. Buradaki kayaların arasından kendiliğinden çıkan gaz, havadaki oksijen ile birleşince yanmaktadır. Mitolojiye göre; yanan alev, Likyalı kahraman Bellerofontes’in öldürdüğü canavarın...