KYK yurtlarında kimler misafir olarak kalabilir? Misafir öğrencileri yapması gerekenler neler?

tarafından
115
KYK yurtlarında kimler misafir olarak kalabilir? Misafir öğrencileri yapması gerekenler neler?

a) Yükseköğrenime devam etmekte iken öğrenim gördükleri okulun sınavlarına girmek üzere gelen öğrenciler,
b) Pedagojik formasyon eğitimleri ile yükseköğretim kurumlarınca zorunlu tutulan kurs, staj vb. eğitim çalışmalarına katılan öğrenciler,
c) Üniversiteler, belediyeler, spor federasyonları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ulusal veya uluslararası inceleme, araştırma, proje, sosyal, kültürel, sportif, eğitsel vb. faaliyetlere katılan öğrenciler (Türkçe öğrenmek amacıyla yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarına devam eden öğrenciler dâhil) geçiçi barınma talepleri için illerde il müdürlüklerine; ilçelerde ise yurt müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.