Nasıl adli bilimci olunur?

tarafından
121
Nasıl adli bilimci olunur?

Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü çatısı altında verilen Adli Bilimler Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı, adli bilimci olmak isteyenlere çok farklı konularda imkânlar sunuyor. Saha deneyimi bulunan akademik kadrolarla Adli Kimya, Adli Farmakoloji ve Toksikoloji, Adli Biyoloji, Adli Genetik, Adli Hemşirelik/Ebelik, Olay Yeri ve Kriminalistik, Adli Bilişim Suçları, Adli Psikoloji ve Suç Önleme ve Analizi alanlarında eğitimler veriliyor.

Üsküdar Üniversitesi, ülkemizde daha çok yeni bir alan olan Adli Bilimler alanında yüksek lisans eğitim programları düzenliyor.

Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü çatısı altında yer alan Adli Bilimler Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı, bu alana meraklı olan, adli bilimler konusunda uzmanlaşmak isteyen kişilere önemli fırsatlar sunuyor. Eğitimler, saha deneyimi bulunan akademik kadrolarla veriliyor.

Prof. Dr. Sevil Atasoy: “Ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz”

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy, programın ülkemizin adalet hizmetleri, bağımlılık ve suç önleme konularında temel gereksinimlerini karşılamayı amaçladığını söyledi.

Prof. Dr. Sevil Atasoy, programda ayrıca birey, aile ve toplumun mağduriyetini engellemek, suçu ve suçluyu kuşkuya yer bırakmayacak biçimde modern teknolojilerle kanıtlayabilmenin amaçlandığını söyledi. Prof. Dr. Sevil Atasoy, “Programda bu alanlarda yeni teknolojiler geliştirmek ve ülkemizi dışa bağımlı olmaktan çıkartacak bilimsel araştırmalar yapmak için ileri düzey bilgi, anlayış ve beceri ile donanmış uygulayıcı, eğitici ve araştırmacı adli bilimcilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir” diye konuştu.

Adli Bilimler Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı kapsamında Adli Kimya, Adli Farmakoloji ve Toksikoloji, Adli Biyoloji, Adli Genetik, Adli Hemşirelik/Ebelik, Olay Yeri ve Kriminalistik, Adli Bilişim Suçları, Adli Psikoloji ve Suç Önleme ve Analizi alanlarında eğitimler veriliyor.

Lisans mezunları başvurabilir

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü,9 farklı uzmanlık alanıyla hemen her lisans dalından mezun olana uluslararası kalitede lisansüstü eğitim ve öğretim vermenin yanı sıra, suç önleme ve suç analizine odaklanarak, özellikle kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesi ve suçun öngörülmesi konularını ele alıyor.