ÖABT puanı nasıl hesaplanır?

tarafından
9
ÖABT puanı nasıl hesaplanır?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap
sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve
standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince,
Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan
KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan
YDS/e-YDS sonucu (2023 yılında 2023-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2023 e-YDS
sonucu) kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının
hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS-1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak
adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak,
bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu
adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı
dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme
dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan
sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu
doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını
kullanacaklardır.

Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak
ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu
adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki
formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş
olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre
çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını
kullanacaklardır.
30 [ 2 (ASP – X ) – S]
KPSS Puanı = 70 +
[2 ( B – X )] – S
Kısaltmalar
KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavı
ASP : Ağırlıklı standart puan
X : ASP dağılımının ortalaması
S : ASP dağılımının standart sapması
B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP
26
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara
iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.

DİKKAT: Adaylar sınavın hangi oturumuna gireceklerine karar verirken Tablo-2’yi göz önünde tutmalıdır. Bir
KPSS puanının hesaplanmasında yer alan testlerden herhangi birinde en az 1 ham puanı (net) bulunmayan
adayların sözü edilen KPSS puanı hesaplanmayacaktır