Okul birincisi olmanın avantajları nelerdir? Okul birincisi nasıl olunur? 2021 okul birincisi

tarafından
170
Okul birincisi olmanın avantajları nelerdir? Okul birincisi nasıl olunur? 2021 okul birincisi

Lise birincisi olmanın avantajı nedir? Lise Birincisi Kontenjanı ne demektir? Nasıl Lise Birincisi olunur?Lise Birincisinin okul puanı kaçtır?

LİSE BİRİNCİSİ OLMAK NE DEMEKTİR?

Okuduğu liseden belirli kriterlere göre en yüksek derece ile mezun olan öğrenciye Lise Birincisi denir. Her okul türünde  bir tyane birinci seçilir. Eğer öğrencinin okuduğu okul bünyesinde farklı türde okul barındırıyorsa her okul türü için ayrı bir birinci belirlenir.

LİSE BİRİNCİSİ HANGİ KRİTERLERE GÖRE SEÇİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Sınıf Geçme Yönetmeliğine göre lise birincisi olmanın kriterleri şu şekilde belirlenmiştir:

“Ders kesiminde, disiplin kurulunun da görüşü alınarak alan/dal ayırımı yapılmaksızın mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenciler arasından öğretmenler kurulunca okul birincisi tespit edilir. Ancak okuldan kısa süreli uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası alan öğrenciler, ceza ile ilgili kayıtları dosyalarından silinmiş dahi olsa okul birincisi olamaz.

Öğrencilerin mezuniyet puanlarının eşit olması hâlinde son sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olan öğrenci okul birincisi seçilir.

Eşitlik bozulmadığı takdirde, bir alt sınıftan başlanarak geriye doğru eşitlik bozuluncaya kadar öğrencilerin yıl sonu başarı puanları incelenerek okul birincisi tespit edilir.

Bu şekilde de eşitlik bozulmuyorsa son ders yılından başlanarak derslerin yıl sonu notlarına esas olan dönem puanlarının aritmetik ortalamasının ağırlıklı ortalaması alınır.

Bu değerlendirme sonunda da eşitliğin bozulmaması hâlinde, ilgili öğrenci ve velilerin de katılımı ile öğretmenler kurulunda kur’a çekilerek okul birincisi tespit edilir.

Aynı yönetim altındaki okullarda farklı diploma düzenlemeyi gerektiren programların her biri için ayrı ayrı okul birincisi tespit edilir.

Okul birincileri, okul müdürlüğünce zamanında doğrudan “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi”ne bildirilir.”

Yönetmelik maddelerine göre Okul Birincisi olmak için 4 yılın bütünü baz alınarak en yüksek mezuniyet puanına  göre Öğretmenler Kurulunca seçilmek gerekmektedir. Bu manada sadece  9. ve 10. sınıfta en iyi olmak yeterli değildir. Bütün notlar baz alınarak genel bir değerlendirme yapılmaktadır. Bunu şöyle de açıklamak mümkün öğrencinin 4 yıl boyunca gördüğü tüm derslerden aldığı notlar o dersin haftalık ders saati ile çarpıldıktan sonra alınan toplam dört yıl boyunca görülen tüm derslerin sayısına bölünür. Elde edilecek bu sayı öğrencinin diploma veya mezuniyet notudur. Birinci seçimi bu kritere göre yapılmaktadır. Yönetmelikteki diğer hususlareşitliğin bozulmaması halinde bahsedilen maddelerdir. Fakat buradaki önemli madde “kısa süreli uzaklaştırma” ve daha büyük bir ceza alan öğrencinin cezası silinmiş dahi olsa lise birincisi olamayacağıdır.

LİSE BİRİNCİSİNİN ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI KAÇTIR?

Lise birincisi mezuniyet notu kaç olursa olsun ortaöğretim başarı puanı TAM PUAN (100) olarak hesaplanır. Dolayısıyla ÖSYM’nin yaptığı hesaplamaya göre okul birincisi olan bir öğrenciye 500 tam puan üzerinde kaysayı olan 0,12 ile çarpım sonucunda 500 x 0,12= 60 tam puan verilir. Öğrenci elde ettiği test puanının üzerine söz edilen bu 60 tam puanı da alır. Bu puanı almak için dikkat edilmesi gereken husus öğrencinin mezuniyet notunun okuldaki diğer öğrencilerden yüksek olmasının yeterli olmasıdır. Örneğin A okulunda en yüksek diploma notu 70 olsa bile o öğrenci Lise Birincisi olması halinde notu 100 üzerinden hesaplanır.

LİSE İKİNCİSİ VEYA ÜÇÜNCÜSÜ OLMANIN BİR AVANTAJI VAR MIDIR?

Lise ikincisi olmanın lise birincisinde olduğu gibi ektra bir puan avantajı yoktur. Az önce verdiğimiz örnekteki A okulundaki Lise Birincisi 70 mezuniyet notuyla 60 ektra puan almakta iken 2. olan bir öğrencinin mezuniyet notunu 69 olarak alırsak bu öğrencinin alacağı puan 69 x 5 = 345; 345 ‘i katsayı ile çarptığımızda ise 345 x 0,12 = 41,4 olacaktır. Özetle verdiğimiz örnekte Lise Birincisinin sınav puanına 60 puan eklenirken lise ikincisi olan öğrenciye mezuniyet notuna göre 41,4 puan eklenecektir.

LİSE BİRİNCİSİ KONTENJANI NEDİR?

Devlet üniversitelerinde hemen hemen her bölüm için Lise Birincilerine ayrılmış özel kontenjanlar bulunmaktadır. Bu kontenjanlara sadece Lise Birincileri başvuru yapabilirler ve onlar yerleştirilirler. Bölümün özelliğine göre Lise Birincisi kontenjanlarının taban puanları normal kontenjanlara göre daha düşük olmaktadır. Sistem ortaöğretim yaşamında belli bir başarı grafiği göstermiş öğrenciye pozitif ayrımcılık yapmaktadır. Örneğin 2012 yerleştirme  sonuçlarına göre Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünün normal yerleştirmedeki taban puanı 473 iken , lise birincisi olan bir öğrenci bu bölüme 460 puanla yerleşmiştir. Görüldüğü gibi bu çok büyük bir avantajdır. Bazı bölümlerde bu fark 100 puanı bile geçmektedir.

HER BÖLÜMÜN LİSE BİRİNCİSİ KONTENJANI VAR MIDIR?

Hayır, bütün lisans programlarının Lise Birincisi Kontenjanı yoktur. Adaylar en sağlıklı bilgiyi ÖSYM’nin her yıl temmuz ayında yayınladığı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzundan edinebilirler. Bazı bölümlerin hiç Lise Birincisi Kontenjanı yokken örneğin Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 20 Lise Birincisi Kontenjanı vardır. Bilgi için 2012 Klavuzunu İnceleyebilirsiniz.

LİSE BİRİNCİSİ OLMA AVANTAJINI BİR SONRAKİ YIL KULLANABİLİR MİYİM?

Hayır. Lise Birincisi olma avantajı sadece mezun olunan yıl için geçerlidir. Sonraki  yıl veya yıllarda normal puan ve normal kontenjanlarla hesaplama yapılır.

Kaynak: Hedefbasarı.com