MSÜ Sınavı’nda adayların yanında bulundurması gerekenler nelerdir?

tarafından
20
MSÜ Sınavı’nda adayların yanında bulundurması gerekenler nelerdir?

1) 2018-MSÜ SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta
içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden
edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı
yer alacaktır. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.
Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz
sayılır.

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak
zorundadır. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına
alınmayacaklardır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin
yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir.
Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir
yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini
kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü
adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş
Belgesi düzenlenmeyecektir.

2) NÜFUS CÜZDANI/TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ
DOLMAMIŞ PASAPORT: Adayların, sınava girebilmeleri için, Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus
cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında
bulundurmaları zorunludur. Bunların dışında, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm
belgeler sınava giriş için geçerli belge olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga
basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav
günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava
almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi
sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla
tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik
Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile
geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından eski
nüfus cüzdanları yenilenmemekte, yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilmektedir. Sınava giriş
için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme sürecini de
göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekir.

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava
alınmayacaklardır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon
görevlilerinin veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın
sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında
herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati,
adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ve peçete ÖSYM tarafından
sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.